Gà tàu xì tay cầm (nửa con)

Gà tàu xì tay cầm (nửa con)
216.000 đ