GÀ HẤP MUỐI XÉ (nửa con)

GÀ HẤP MUỐI XÉ (nửa con)
216.000 đ