Ban nhạc hòa tấu cổ điển 04 nhạc công (01 organ + 01 guitar thùng + 01 violon + 01 saxo phone)

4.500.000 đ