Ban nhạc Flamenco - 04 nhạc công (chơi 2h) + 01 ca sĩ (hát 2h)

10.000.000 đ