Ban nhạc Flamenco - 04 nhạc công (chơi 2h) + 01 ca sĩ (hát 1h)

8.000.000 đ