Backdrop Chụp hình đón khách in hiflex (3x4m)

2.200.000 đ